Dette skjer på NLFs stand under Transport & Logistikk 2019

Et av de desidert viktigste stedene på messen er Norges Lastebileier-Forbund (NLF)s seminarlokale i E-hallen. Her kan du delta gratis på lærerike foredrag og tekniske seminarer, samt møte en rekke toppnavn innen politikk, næringsliv og media. Her er komplett program! NB: Endringer kan forekomme.

Torsdag

1030-
1130
Åpning av NLFs stand

Turneen «Følg drømmen – ikke strømmen» ankommer Lillestrøm og NLF sin stand

Møt Marit Bjørgen, Julianne Brox og Jan Erik «Autofil» Larssen og hør om turen fra Tromsø og vegen til sjåføryrket. Og ikke minst Marit Bjørgen fortelle om sin opplevelse bak rattet på et atten meter langt vogntog.
Finansminister Siv Jensen og NLFs adm. dir Geir A. Mo deltar også.

Etter turneankomst vil Julianne Brox og Marit Bjørgen foreta kåring og utdeling av pris til Årets Lærebedrift sammen med Charles Galaasen og Trond Helge Henriksen.

1200-
1240
Sett grenser, si ifra!

Innlegg med fokus på trafikksikkerhet ved  Bjørn Smith-Hald

Bjørn Smith-Hald  er utdannet pedagog, kommunikasjonsekspert og relasjonsterapeut. Han har faste oppdrag for bl.a. Statens Vegvesen, Forsvaret og en rekke utdanningsinstitusjoner. Over en kvart million unge mennesker har hittil vært gjennom hans opplevelsesbaserte undervisningsopplegg som presenteres her i forkortet versjon.

1300-
1340
Framtidens drivstoff  – Hvordan når vi klimamålet?   

Anders Kleve Svela, Senior Fuel Product Manager Circle K,
John Lauvstad, Markeds og kommunikasjonsdirektør Scania,
Geir A. Mo, adm. dir NLF

1400-
1440
Teknisk time med NLF   

Informasjon og diskusjon om aktuelle tekniske spørsmål og utfordringer, holdes av Dag Nordvik, teknisk sjef i NLF. Innledning ved Kjell Haugland, daglig leder Ørland Transport og forbundsstyremedlem i NLF.

Noen av temaene: Vinterdekk – vekter – dimensjoner – påbygg – Kommende krav fra EU.

1500-
1540
Innføringen av ny smart fartsskriver – GEN 2

Tekniske krav til montering i bil og hvordan teknisk utnytte mulighetene, samt praktisk bruk for sjåfører.

Jone Klingsheim og Jon Bryøen, Transportkompetanse

1600-
1630
Lærebedrift og lærlinger: Alt du trenger å vite

Hvordan og hvorfor bli lærebedrift, hvordan ta imot en lærling, og ikke minst – hvordan sørge for god opplæring? Det får du svaret på her, i tillegg til å lære om hvilke forpliktelser som gjelder og hva næringen må ta ansvar for.

Charles Galaasen i SOTIN har i en årrekke arbeidet med rekruttering og opplæring av lærlinger og lærebedrifter. I sitt innlegg vil han presentere konkrete forslag til hvordan bedriftene gi best mulig arbeids- og læringsforhold i bedriftene.

Fredag

0915-
0945
Yrkessjåføropplæring på landslinjer
Erik Lysenstøen, Hønefoss videregående skole
Erik er faglig leder på landslinjen for Yrkessjåførfaget på Hønefoss. Det er 11 landslinjer i Norge. Erik vil presentere hvordan de jobber med opplæring av yrkessjåfører.Fagskoleutdanning innen Logistikk og tekniske fag
Frode Glomstad er lærer ved Fagskolen innland. Han vi presentere hvilke utdanningsmuligheter som finnes.
1000-
1040
Er det organiserte arbeidslivet en positiv konkurransefaktor for norsk arbeidsliv?

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet,
Jim Klungnes, leder i Yrkestrafikkforbundet.
Geir A. Mo, adm.dir Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

1100-
1130
Finansiering i transportnæringen

Bilbransjen – utviklingstrekk, trusler og muligheter

Nordea Finans og NF Fleet

1135-
1155
Innføringen av ny smart fartsskriver – GEN 2

Tekniske krav til montering i bil og hvordan teknisk utnytte mulighetene, samt praktisk bruk for sjåfører.

Jone Klingsheim og Jon Bryøen, Transportkompetanse

1200-
1240
Like konkurransevilkår – behov for strengere sanksjoner?

Hvordan sørger man for at alle som utfører godstransport i Norge betaler sine bompenger, bøter og gebyrer? Vil regjeringens avkriminaliseringsreform komme forskjellsbehandlingen til livs?

Geir A. Mo, Adm dir Norges Lastebileier-Forbund (NLF),
Jon Molnes, leder for Statens vegvesens krimseksjon,
Tommy Skjervold, statssekretær i Samferdselsdepartementet

1300-
1340
Sett grenser, si ifra!

Innlegg med fokus på trafikksikkerhet ved  Bjørn Smith-Hald

Bjørn Smith-Hald  er utdannet pedagog, kommunikasjonsekspert og relasjonsterapeut. Han har faste oppdrag for bl.a. Statens Vegvesen, Forsvaret og en rekke utdanningsinstitusjoner. Over en kvart million unge mennesker har hittil vært gjennom hans opplevelsesbaserte undervisningsopplegg som presenteres her i forkortet versjon.

1400-
1450
Teknisk time med NLF og Innføringen av ny smart fartsskriver – GEN 2

Informasjon og diskusjon om aktuelle tekniske spørsmål og utfordringer, holdes av Dag Nordvik, teknisk sjef i NLF og Jone Klingsheim Transportkompetanse. Innledning ved Kjell Haugland, daglig leder Ørland Transport og forbundsstyremedlem i NLF.

Noen av temaene: Vinterdekk – vekter – dimensjoner – påbygg – Kommende krav fra EU.

Ny Skriver GEN 2. Tekniske krav til montering i bil og hvordan teknisk utnytte mulighetene, samt praktisk bruk for sjåfører.

1500-
1540
Framtidens drivstoff  – Hvordan når vi klimamålet?   

Anders Kleve Svela, Senior Fuel Product Manager Circle K,
John Lauvstad, Markeds og kommunikasjonsdirektør Scania,
Geir A. Mo, adm. dir NLF

1600-
1650
Fair Transport og Transportkjøpers ansvar

Alt du trenger å vite om NLFs nye sertifiseringsordning for ansvarlig transport.
Kjell Olafsrud, markedsdirektør i NLF,
Eivind Karikoski, prosjektleder Fair Transport

Transportkjøpersansvar

Her blir det sett på hvordan transportørene kan komme i dialog med oppdragsgiver for mer bærekraftige logistikkløsninger. Hvilke krav finnes det egentlig til transportør og transportkjøper? Og hvordan kan man bruke transportkjøpersansvaret som en kvalitetssikring, samt sikre riktig pris på ulike oppdrag?
Yngve Furseth og Jon Bryøen, Transportkompetanse

1700-
1740
Transportkalkulasjon

Fokus på transportøkonomi: Hvordan vil aktiv bruk av kalkulasjonsverktøy kunne påvirke transportørens hverdag?

Jostein Aksdal, Transportkompetanse

Lørdag:

1000-
1040
Innføringen av ny smart fartsskriver – GEN 2

Tekniske krav til montering i bil og hvordan teknisk utnytte mulighetene, samt praktisk bruk for sjåfører.

Jone Klingsheim og Jon Bryøen, Transportkompetanse

1100-
1230
Varebil og godstransport

Her gis en oppdatert status for regelverk for drift av godstransport med varebil, et økende marked som stadig flere beveger seg inn i. Hva skjer i EU? Og hva har andre nordisk land gjort?

Hvordan passer varebiltransporten inn i dagens og fremtidens bydistribusjon? Hva finnes av aktuelle kvalitetsprogrammer fra NLF, som Kvalitet og Miljø på Veg (KMV) og Fair Transport for varebil?

I tillegg blir det gitt aktuell informasjon fra billeverandører.

Jan-Terje Mentzoni, viseadministrerende direktør i NLF,
Hilde Natedal, forbundsstyremedlem i NLF og leder av NLFs varebilgruppe

1300-
1350
Teknisk time med NLF og Innføringen av ny smart fartsskriver – GEN 2

Informasjon og diskusjon om aktuelle tekniske spørsmål og utfordringer, holdes av Dag Nordvik, teknisk sjef i NLF og Jone Klingsheim Transportkompetanse. Innledning ved Kjell Haugland, daglig leder Ørland Transport og forbundsstyremedlem i NLF.

Noen av temaene: Vinterdekk – vekter – dimensjoner – påbygg – Kommende krav fra EU.

Ny Skriver GEN 2. Tekniske krav til montering i bil og hvordan teknisk utnytte mulighetene, samt praktisk bruk for sjåfører.

1400-
1440
Fair Transport

Alt du trenger å vite om NLFs nye sertifiseringsordning for ansvarlig transport.

Kjell Olafsrud, markedsdirektør i NLF,
Eivind Karikoski, prosjektleder Fair Transport

1500-
1540
Finansiering i transportnæringen

Bilbransjen – utviklingstrekk, trusler og muligheter

Nordea Finans og NF Fleet

1600-
1640
Transportkjøpersansvar

Her blir det sett på hvordan transportørene kan komme i dialog med oppdragsgiver for mer bærekraftige logistikkløsninger. Hvilke krav finnes det egentlig til transportør og transportkjøper? Og hvordan kan man bruke transportkjøpersansvaret som en kvalitetssikring, samt sikre riktig pris på ulike oppdrag?

Yngve Furseth og Jon Bryøen, Transportkompetanse

 

Share this: