Lover et fantastisk konferanseprogram

– Dette blir to spennende dager, med et program som allerede har fått mye ros i vår egen referansegruppe. I år kan jeg love rekordmange transportkjøpere som foredragsholdere med fokus på lønnsomhet, kvalitet, pris og framføringstid, sier prosjektleder for konferansen Jo Eirik Frøise.

  1. og 27. september er det klart for den 61. utgaven av Transport & Logistikk. Nytt av året er det at den har flyttet midlertidig til Norges varemesse på Lillestrøm

Programmet lanseres som vanlig den 18. mai.

– Uten å ta munnen for full vil jeg påstå at årets konferanse vil bli den beste vi har arrangert i vår 60-årige historie. Her blir det kamp om plassene, sier Frøise.

Det blir et stort fokus på lønnsomhet og kostnadsreduksjon. Mange bedrifter kommer til konferansen for å fortelle om hva de gjør på nettopp dette området i logistikkjeden. Logistikk som konkurransefortrinn, ehandel, en ny nasjonal transportplan og dens konsekvenser for transportnæringen vil være aktuelle tema. Selvsagt vil vei, bane og havn også være sentrale tema på konferansen.

– Vi vil sikre en god faglig dekning av hele transport- og verdikjeden. Vi har også lært av innspillene fra fjorårets konferanse. Vi har arbeidet hardt for at både nye og tidligere deltakere skal få en god konferanse i oktober, sier Frøise.

Suksessen de foregående årene, med over 900 konferansedeltakere, er et klart tegn på at vi har lykkes. Med opp mot 15 000 besøkende på messen  vil det være naturlig at vi i år også får et innslag av nye konferansedeltagere.

– Vi håper at deltakerantallet fortsetter å vokse også i år, forteller Frøise

Share this: