Nye aktører vil presse marginene

 

Kan store aktørene som Amazon presse marginene til bunns i bransjen? De vil engasjere seg i transportindustrien for at kundene skal få best mulig service, ikke for å tjene penger på transporten. 

Jeg tror at store aktører som Amazon i fremtiden kan komme til å presse marginene til bunns i bransjen. De vil engasjere seg i transportindustrien for at kundene skal få best mulig service, ikke for å tjene penger på transporten. Hvis man da kun opererer innen transport, så har man en stor konkurransemessig utfordring, mener Futurist og senior rådgiver Lasse Jonasson i Copenhagen Institute of Futures Studies (CIFS).

Transport er et fundamentalt element for mange områder i vårt samfunn. Omfattende endringer innen transportnæringen vil ha en betydning for samfunnsutviklingen. Vi har derfor konsentrert våre analyser om hvordan nye mobilitetsmønstre og ny teknologi innen transport vil påvirke ulike samfunnsområder, sier Lasse Jonasson.

Dette er et av flere tema som vi vil ha som tema på årets Transport & Logistikk den 26. og 27 september når vi møtes på Norges Varemesse på Lillestrøm. Hele transportbransjen er opptatt av på en best mulig måte møte fremtidens transportbehov, forteller  prosjektleder for konferanseprogrammet Jo Eirik Frøise i Norsk Industri

Paradigmeskifte

Han mener transportbransjen står overfor et paradigmeskifte drevet frem av et samspill mellom digitalisering, selvkjørende kjøretøy og “shared mobility”. Dette vil by på nye muligheter og føre til en oppblomstring av nye forretningsmodeller som benytter den nye teknologien til bedre utnyttelse av ressursene og til bedre servicefunksjoner som vi hittil ikke har sett.

– Derfor er det viktig å utforske hvordan man i lys av det nye transportparadigmet kan yte bedre og mer effektiv kundeservice gjennom nytenkning av forretningsmodellene. Samtidig gir det en mulighet til å analysere hva dette gjør med konkurrentene, nåværende og nye

Transportindustrien må fortsette å omfavne digitaliseringen og forsøke å utvikle integrerte løsninger vertikalt i verdikjeden for å effektivisere og skape bedre tjenester.

– Nye blockchain-løsninger (Distributed Ledger Technologies) har potensial for å endre informasjonsflyten i bransjen. Det vil skape nye dynamikker mellom leverandører, transportører og transportkjøpere.

 

Share this: