Profileringsmuligheter og pakker

Profileringspakkene er laget for å gi tre større aktører mulighet til å være veldig synlige under messen. Det er viktig at alle utstillerne får like muligheter til å kjøpe disse pakkene. Det finnes også muligheter for de med mindre markedsbudsjett til å sette sammen enkle pakker eller kjøpe enkeltstående muligheter.

Viktig informasjon om kjøp av profileringsmuligheter og pakkene:
Profileringsmulighetene selges fra klokken 12:00 3.mai 2019.

Forpliktende kjøp gjennomføres ved e-post til:
jo.froise@norskindustri.no med kopi: transport@messe.no

Det er kun utstillere som har lov til å kjøpe. Første mulighet for kjøp er 3.mai klokken 12:00. Spørsmål knyttet til kjøp av profileringsmuligheter stilles til Jo Eirik Frøise.

Kontakt: Jo Eirik Frøise i Norsk Industri: +47 92608537
eller Trond Andersen Norges Varemesse: +47 90761674

Gullpakken – kr 250.000,-
• Eier av Wifi-nett på hele messen.
 (gratis Wifi-nett får selskapets navn på hele konferansen og messen).
• Klistremerke på et vindu ut mot parkeringsplassen.
  (kjøper kan kjøpe flere).
• Kjøper får navngi et konferanserom (eget navn kan benyttes).
• 2 x Innlegg i pose som deles ut ved inngangen antall 7500.
  (kjøper benytter eget innhold til posen).
• Logo på konferanseprogrammet (minimum 44.000 eks).
• 2x Digitalt display. (HD-film). Mulighet for 30 sekunders reklamefilm,
sendes på storskjermer 
på hele varemessen.
• Logo på fotovegg på bransjekveld med BLITZBOX fotosystem og
deling på  
Facebook.
• Sitat på hjemmesiden som går i loop. CEO eller valgfri talsperson.
• Logo på Crew-jakke/genser.
 (crewet er ca. 50 stykker som arbeider på konferanse og messeområdet).
• Logo på lunsj og lounge dekor.

Sølvpakken – kr  110.000,- 
• Kjøper får navngi et konferanserom (eget navn kan benyttes).
• 2x Innlegg i pose som deles ut ved inngangen antall 7500. (her lager kjøper eget innhold til posen).
• Logo på konferanseprogrammet (minimum 44.000 eks).
• Digitalt display x2. (HD-film) 30 sekunder med film som sendes på storskjerm rundt på messeområde.
• Sitat på hjemmesiden som går i loop. CEO eller valgfri talsperson.
• Logo på Crew-jakke/genser. (crewet er ca. 50 stykker som arbeider på konferanse og messeområdet).
• Logo på lunsj og lounge dekor.

Bronsepakken – kr 100.000,- 
• Kjøper får navngi et konferanserom (eget navn kan benyttes).
• Innlegg i pose som deles ut ved inngangen antall 7500. (her lager utstiller eget innhold til posen).
• Logo på konferanseprogrammet (minimum 44.000 eks).
• Digitalt display x1 (HD-film). 15 sekunder med film som sendes på storskjerm rundt på messeområdet.
• Sitat på hjemmesiden som går i loop. CEO eller valgfri talsperson.
• Logo på Crew-jakke/genser. (crewet er ca. 50 stykker som arbeider på konferanse og messeområdet).
• Logo på lunsj og lounge dekor.

 


 

REKLAMEPASSER
I og utenfor messebygget er det en rekke eksponeringsflater, som kan gi ditt firma ekstra synlighet. Her ser du noen av flatenene, og vi skreddersyr gjerne løsninger for ditt behov.

STORSKJERMER

Reklamespot på de 5 informasjonsskjermene i glassgaten. Med en størrelse på nesten 10 kvm, er våre informasjonsskjermer et naturlig blikkfang for alle i messesenteret. Format: 1920 x 1080 pix. 15 sekunders stillbilde eller film som vises ca 20 ganger i timen.

VINDUSREKLAME

Firmaprofilering på vinduene ved hovedinngangene er en fin mulighet til å få oppmerksomhet allerede før folk kommer inn i messesenteret. Format: 265 x 296 cm (bxh), inkl. 10 cm hvit ramme (valgfritt).

GRATIS NETTVERK: nvfree

La ditt firma “eie” tilbudet om gratis nett til alle i messesenteret, med din firmalogo på åpningsbildet. Det er også mulig å endre navn fra NV FREE og til “Firmanavn” FREE.

GULVREKLAME

Gulvklistremerke egner seg for firmalogo og henvisning til standen. Strategisk plassering i hovedinngangene og i inngangen til hver hall. Standard format: 300 x 300 cm. Andre format er også mulig.

ADGANSKORT OG HALSBÅND

Ditt firma kan ha logoprofilering på halsbåndet til adgangskortet på fagmesser. Format halsbånd: 90 x 2 cm

REKLAMEPLASSER PÅ TOALETTER

Ditt budskap og firmalogo på speilene på toalettene vil bli lagt merke til, gjerne i kombinasjon med plakater i bilderammene på vegger og dører. Format speil: 79 x 79 cm. Format bilderamme: A4

 

 

 

 

Share this: